HDAB10011U BA-Tilvalg: Litteraturhistorie 1 Oldtiden - 1825

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Literary History 1 (before 1825)

Uddannelse
Dansk (gymnasierettet tilvalg)
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser, oplæg og opgavebesvarelser. Forelæsningsformen kan også anvendes.
Gymnasierettet bachelortilvalg
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig prøve med opsyn.
A: aktiv deltagelse
B: bunden skriftlig prøve på universitetet
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået