HDAB01301U Sprog 4 - Norsk, svensk og sprog i tid

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Language 4

Se studieordning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 210
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning