HDAB01291U  Videnskabsteori og metode

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Method and Theory of Science

Man bedes anskaffe sig Collin og Køppe (red.): Humanistisk videnskabsteori + kompendium ”Videnskabsteori, fællesforelæsninger” + det kompendium den enkelte VT-lærer anvender (på hold 5 og 6 anvender vi elektronisk kompendium i Absalon. Kompendium til fællesforelæsninger skal dog anskaffes i papirversion).

Se studieordning.

FÆLLES FORELÆSNINGER:

Videnskabsteori 1: mandag 17/2, kl. 14.00 – 17.00
Anders Østergaard: Introduktion til videnskabsteori
LÆS: Søren Kjørup: ”Humaniora og videnskabsteorien” i kompendium til forelæsninger

Videnskabsteori 2: mandag 10/3, kl. 14.00 – 17.00
Tore Kristiansen: Det empiriske studie i videnskabsteoretisk lys
LÆS: William Labov: “Some Principles of linguistic Methodology” i kompendium til forelæsninger

Videnskabsteori 3: mandag 17/3, kl. 14.00 – 17.00
Jan Rosiek: Hermeneutik
LÆS: Gulddal og Møller: ”Fra filologi til filosofi – introduktion til den moderne hermeneutik” i kompendium til forelæsninger

Videnskabsteori 4: mandag 7/4, kl. 14.00 – 17.00
Svend Skriver: Fænomenologi
LÆS: Dan Zahavis kapitel om fænomenologi i Humanistisk videnskabsteori

Videnskabsteori 5: mandag 28/4, kl. 14.00 – 17.00
Jan Aage Rasmussen: Semiotik og strukturalisme
LÆS: Ferdinand de Saussure: ”Lingvistikkens objekt” samt Algirdas Julien Greimas: ”Grundtræk af en narrativ grammatik” i kompendium til forelæsninger

Videnskabsteori 6: mandag 5/5, kl. 14.00 – 17.00
Bo Jørgensen: Poststrukturalisme og dekonstruktion
LÆS: Paul de Man: ”Semiologi og retorik” i kompendium til forelæsninger

Videnskabsteori 7: mandag 12/5, kl. 14.00 – 17.00.
Jan Aage Rasmussen: Marxisme, kritisk teori og konstruktivisme
LÆS: Erik Nielsen: ”Den litterære fortolknings nødvendighed” i kompendium til forelæsninger

Alle forelæsninger foregår i auditorium 23.0.50, mandag kl. 14.00 – 17.00.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 210