HDAB01284U Novelle og kortprosa. Teori, analyse, genrehistorie.

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Elective subject

Kursusindhold

Kurset tilbyder en så grundig indføring i novellen og anden kortprosa, som man kan nå på et enkelt semester. De korte og ultrakorte fortælleformer skal undersøges og beskrives ud fra tre indfaldsvinkler: 1) en genreteoretisk, 2) en tekstanalytisk og 3) en historisk. Kurset henvender sig til alle interesserede, men især til dem, der tænker på at skrive litterært speciale, og dem, der ikke er fremmede for tanken om engang at undervise i deres fag, og som måske vil få brug for relevante litteraturpædagogiske redskaber.

Hvad teorien angår, vil vi opridse den danske novelleteoretiske diskussion, der indledtes med Søren Baggesens bog Den Blicherske Novelle (1965) og blev videreført af Jørgen Dines Johansen, Aage Henriksen, Thomas Bredsdorff, Lars Arild og Marie Lund Klujeff m.fl. I tekstanalyserne skal vi afprøve en række egnede modeller og metoder, men først og fremmest prøve teorierne af mod praksis. Og på det litteraturhistoriske plan skal kurset give deltagerne et overblik på de korte formers udvikling lige fra St. St. Blichers Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog til f.eks. Helle Helle, Naja Marie Aidt, Pia Juul, Peter Adolphsen og Ida Jessen. Endvidere skal perspektivet bredes ud historisk og geografisk gennem læsninger af bl.a. Boccaccio, Heinrich von Kleist, Anton Tjekhov, Ernest Hemingway, Franz Kafka og Nobelpristageren 2013, Alice Munro fra Canada.

Til kursets begyndelse vil der foreligge et teorikompendium og en antologi med repræsentative tekster af de vigtigste danske novellister og kortprosaister gennem tiderne samt de udvalgte internationale eksempler. Tekst til første gang lægges i Absalon.

Kurset indledes dels med en indføring i novellens teori og en præsentation af de eksempler, der på det verdenslitterære plan har været traditionsdannende,
Undervejs vil der tillige bliver givet en indføring i nyere teori om ’genericitet’ i bred forstand frem for ’genre’ i snæver forstand.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 126
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning