HDAB01283U Tekster, bøger og bits. Introduktion til editionsfilologi, boghistorie og digital tekstteori

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Elective subject

Kursusindhold

Ingen tekst møder sin læser uformidlet. Når vi læser et litterært værk fx, sker det altid via et fysisk medie, og dette medie udgør uvilkårligt en del af vores læseoplevelse, hvad enten det er en bog eller en computerskærm. Tekster, bøger og bits er en tværfaglig introduktion til tre forskningsfelter, der hver på sin vis tager dette tekstvilkår på sig.

Kursets tre dele kan kort sammenfattes således: Editionsfilologien beskæftiger sig med kritisk genudgivelse af ældre tekster. Dens hovedelementer er tekstetablering, udformning af variantapparater og kommentering, der alle også indbefatter fortolkning. Men hvordan gør man? Og hvorfor? Boghistorien interesserer sig for litteraturens skiftende medier og den menneskelige skriftkultur i bred forstand, men den er også en måde at læse tekster på: Hvordan indvirker tekstens fysiske og sociale vilkår på betydningsdannelsen? Digital tekstteori tager udgangspunkt i, at maskiner er eksperter i at regne, søge og ordne data, mens mennesker er eksperter i at skrive, læse, tale og forstå sprog. Hvordan får man maskiner og mennesker til at arbejde sammen? Og hvilke muligheder rummer det for præsentation og fortolkning af tekster?

Der vil komme links til litteratur i kursets Absalonrum.

Kurset er både for sprogligt og litterært interesserede. Det er både teoretisk og praktisk anlagt. Det henvender sig bl.a. til studerende, der ønsker at arbejde med transmission af tekster, fx i form af udgivelse, forlagsredaktion eller digital informationsbehandling.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 126
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolioeksamen (der indbefatter aflevering af tre mindre skriftlige hjemmeopgaver à 4-6 sider).