HDAB01282U  Populærfiktion: Historien, heltene og medierne

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Elective subject

Kursusindhold

Den moderne mediehistorie er fyldt med populære fiktioner. Populærfiktionen tager for alvor form i midten af 19. århundrede. Den starter i trykte medier og finder siden vej ind i nye, audiovisuelle og digitale medier. Det er formålet med kurset at undersøge populærfiktionen i et historisk og mediehistorisk lys. Vi undersøger også de helte, skurke og antihelte, populærfiktionerne har fortalt om: Hvordan  og hvorfor har de ændret sig i takt med ændringer i kulturen og medierne.

Den samme helt kan som et udtryk i bevægelse tilpasses forskellige genrer, medier og publikum over et langt historisk stræk: Den første Sherlock Holmes-roman er fra 1887, superhelte som Batman og Superman er fra slutningen af 1930’erne, og det er 60 år, siden den første James Bond-bog blev udsendt. Kurset beskæftiger sig med disse ’gamle’ helte og deres medier, men også med nyere og aktuelle helte fra populærfiktionernes verdener i en digital tid, hvor tværmedial narration på mange platforme er en del af fiktionernes dagligdag.

Ved kursusstart vil der foreligge et kompendium med kursuslitteratur.

Lauridsen, Palle Schantz: ‘The Making of a Popular Hero. Sherlock Holmes in early Danish Media Culture’ in Northern Lights, vol. 9, 2011.

Kursets arbejdsformer bliver en blanding af forelæsninger og studenteraktiviteter som gruppefremlæggelser.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Eksamensforberedelse
  • 126
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 420