HDAB01281U Sprog skaber folk

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Selective subject

Kursusindhold

Der er sprog omkring os på mange måder, men hvad vil det egentlig sige at tale dansk som andetsprog eller være to- eller flersproget?

På vores kursus tager vi udgangspunkt i en sociolingvistisk tilgang til sprog og flersprogethed. Ud fra den tilgang tager vi en tur omkring sprog, normer og identitet. Vi tager også en gevaldig tur omkring dét at have behov for dansk sprog i forskellige kontekster - fx som studerende ved et udenlandsk universitet, som borger med andet modersmål end dansk, som studerende eller medarbejder på en uddannelse og endelig tager vi også et kig på den pædagogiske side af emnet. Vi kommer kort sagt vidt omkring.

Kurset er bygget op med bla. forelæsninger, oplæg, praktiske øvelser og feltarbejde. Som deltager skal man altså være indstillet på aktivt at opsøge og dykke ned i relevante, faglige problemstillinger og ’få ord under neglene’. Sideløbende forholder kurset sig til data-indsamling og metode i forhold til den afsluttende eksamen og måske også til det efterfølgende BA-projekt.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 126
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 420