HDAB01280U Valgfag: Fællesforelæsning projektforberedelse

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Valgfag: Fællesforelæsning projektforberedelse

Kursusindhold

Dette kursus fokuserer på, hvordan man skriver en god akademisk opgave – både på opgavens indhold og form – og på selve arbejdsprocessen. Kurset er således højst relevant for studerende, som skal til at skrive BA-projekt.

Emnerne for kurset er:

Hvad er en god universitetsopgave?

Hvordan kommer man fra ide til problemformulering?

Brainstorm, mindmapping, hurtigskrivning og pentagonet

Den gode problemformulering

Valg af vejleder og brug af vejleder i arbejdsprocessen

Indholdselementer i den gode opgave

Akademisk sprog

Opgaven som ét argument

Brug af teori og kilder i opgaven

Tids- og processtyring

Obligatorisk litteratur til kurset er Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensens bog Den gode opgave fra forlaget Samfundslitteratur.

Lektionerne bliver en blanding af underviseroplæg og øvelser, hvor de studerende både arbejder med fælles eksempler og med deres egne tekster og ideer. Hjem fra hver lektion kan de studerende bringe et produkt. Det kan være mindmap, udkast til problemformulering, overblik over opgavens opbygning og en række andre væsentlige elementer i processen mod at skabe den gode opgave.
Fællesforelæsningerne knytter sig til valgfagene udbudt på Dansk BA og er ikke et selvstændigt kursus i sig selv.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Der aflægges ikke eksamen i dette kursus. Fællesforelæsningerne knytter sig til de udbudte valgfag på Dansk BA, hvorfor der også er noteret "0" i ECTS-feltet: Der opnås ikke ECTS ved fællesforelæsningerne - kun ved de enkelte valgfagskurser.