HDAB01271U Moderne litteratur og litteraturteori

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Modern Literature and Literary Theory

Holdundervisning og fællesforelæsninger

ÅRGANGSFORELÆSNINGER:
- Tirsdage 15-17 i lokale 23.0.50.

1. (3.9.) Litteraturhistorisk overblik – fra Georg Brandes til Mette Moestrup (Svend Skriver)
2. (10.9.) Litteraturhistorie og tekstanalyse. Principielle betragtninger – med J.P. Jacobsens lyrik som eksempel (Erik Skyum-Nielsen)
3. (17.9.) Nykritik og højmodernisme (Erik Skyum-Nielsen)
4. (24.9.) Biografisk metode – med Georg Brandes’ Kierkegaard-biografi (1877) som eksempel (Johnny Kondrup)
5. (1.10.) Karen Blixens forfatterskab – hele vejen rundt (Svend Skriver)
6. (8.10.) Heretica – med Martin A. Hansens Løgneren som eksempel (Marianne Stidsen)
7. (22.10.) James Joyce og psykoanalysen (René Rasmussen)
8. (29.10.) Klaus Rifbjerg i queer-belysning (Mons Bissenbakker Frederiksen)
9. (5.11.) Velfærdsstatens poetik – med Villy Sørensen og Anders Bodelsen som eksempler (Lasse Horne Kjældgaard)
10. (12.11.) Per Højholt som poet, prosaist og teoretiker – og som prisme for litteraturen i anden halvdel af det 20. århundrede (Erik Skyum-Nielsen)
11. (19.11.) Strukturalisme og poststrukturalisme – med systemdigtningen som eksempel (Marianne Stidsen)
12. (26.11.) Nyere og nyeste realisme (Mads Bunch)
13. (3.12.) Performativitet, performativ biografisme og selviscenesættelse i litteraturen (Louise Zeuthen)
14. (10.12.) Affekt og stemme (Lilian Munk Rösing)
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 126
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala