HDAB01231U Sprog 2

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Language 2

Holdundervisning og fællesforelæsninger

FÆLLESFORELÆSNINGER:
Uge 6: Tanya Karoli Christensen & Torben Juel Jensen: Introduktion til grammatik og tekstlingvistik, samt Sprog 2-formaliteter
Uge 8: Jan Heegård Petersen: Orddannelse i dansk
Uge 10: Jan Heegård Petersen: Dansk topologi – introduktion til sætningsskemaet
Uge 12: Ib Ulbæk: Tekstlingvistik
Uge 14: Torben Juel Jensen: Grammatisk variation i (det) danske sprogsamfund
Uge 18: Torben Juel Jensen: Grammatik og dansk retskrivningsnorm
Uge 20: Sune Sønderberg Mortensen: Grammatik i praksis

OBS: Bemærk at fællesforelæsningerne kører fra uge 6-20. Holdundervisningen kører fra uge 7-21.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 210
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordningen