HDAB01212U Medieanalyse 1 – Medier, æstetik og genrer

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Media Analysis 1 – Media, Aesthetics and Genres

Kursusindhold
Se Studieordningen:
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ba_2012.pdf/

ÅRGANGSFORELÆSNINGER:

4. sept.: Mogens Olesen - ’e-læring, et bud på fremtidens undervisning’
18. sept.: Kristina Lykke Hansen – ’Det kommercielle fotografi med vægt på genre og udviklingen af kvindefremstillingerne inden for denne ramme’
2. okt.: Isak Thorsen - 'Storbyen og enspænderen: Jean-Pierre Melvilles ”Le samouraï” og Martin Scorseses ”Taxi Driver”’
30. okt.: Palle Schantz Lauridsen – ’Fra billede til fortælling - tegneseriens æstetik’
20. nov.: Søren Søberg Poulsen – ’Populærfilmens genredynamik med udgangspunkt i kontemporære genrenyskabelser i amerikansk mainstream-film’.
4. dec.: Bent Fausing – ’Ude af billedet… Om lysten til at se og til ikke at se’

Holdundervisning og fællesforeslæsninger.
Studievejledningen og institutbiblioteket overtager et par enkelte forelæsningsgange.

BIBLIOTEKSUNDERVISNING (Referenceteknik og Litteratursøgning) i uge 39:
Hold I: Onsdag d. 25. september kl. 11-12.
Hold II: Tirsdag d. 24. september kl. 9-10.
Hold III: Mandag d.23. september kl. 11-12.
Hold IV: Mandag d. 23. september kl. 13-14.
Hold V: Fredag d.27. september kl. 11-12.
Hold VI: Tirsdag d. 24. september kl. 10-11
- Undervisningen foregår i lok. 22.2.56 og 22.2.58.

7.oktober: Bibliotekets fællesforelæsning kl.8-10

STUDIETEKNIK 1 & 2 (Studievejledningen):
Onsdag d. 23. oktober
Onsdag d. 13. november
- Undervisningen foregår i auditorium 23.0.50 kl. 15-17 begge datoer.

OBS: Deltagelse er obligatorisk i både studieteknik og biblioteksundervisning.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 63
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • I alt
 • 210
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bunden mundtlig prøve
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået