HDAB01201U Sprog 1 - Tale & skrift

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Language 1 – Speech and writing (constituent and compulsory)

Kursusindhold
Se Studieordningen:
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ba_2012.pdf/

FÆLLESFORELÆSNINGER:

11/9

Danske dialekter før og nu

Prof. Tore Kristiansen       

25/9

Dansk udtale og almen fonetik

Lektor John Tøndering

9/10

Skrift og lyd

Lektor Holger Juul

6/11

Sprogholdninger

Prof. Tore Kristiansen

27/11

Dansk sproghistorie

Ph.d.-stud. Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen

11/12

Sprogvidenskabens discipliner

Prof. Frans Gregersen

Holdundervisning og fællesforeslæsninger.
Studievejledningen og institutbiblioteket overtager et par enkelte forelæsningsgange.

BIBLIOTEKSUNDERVISNING (Biblioteksbrug og Litteratursøgning) i uge 39:
Hold I: Onsdag d. 25. september kl. 11-12.
Hold II: Tirsdag d. 24. september kl. 9-10.
Hold III: Mandag d.23. september kl. 11-12.
Hold IV: Mandag d. 23. september kl. 13-14.
Hold V: Fredag d.27. september kl. 11-12.
Hold VI: Tirsdag d. 24. september kl. 10-11
- Undervisningen foregår i lok. 22.2.56 og 22.2.58.

7.oktober: Bibliotekets fællesforelæsning kl.8-10

STUDIETEKNIK 1 & 2 (Studievejledningen):
Onsdag d. 23. oktober
Onsdag d. 13. november
- Undervisningen foregår i auditorium 23.0.50 kl. 15-17 begge datoer.

OBS: Deltagelse er obligatorisk i både studieteknik og biblioteksundervisning.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 63
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • I alt
 • 210
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået