HDAB01191U  Bachelorprojekt (Dansk)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Bachelor project (Danish)

Kursusindhold
Se studieordning.
Individuel vejledning.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 0
  • I alt
  • 0