HDAA10111U Ledelseskommunikation

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Leadership as Communication

Kursusindhold
Kurset behandler en række af de centrale begreber, der indgår i ledelsens arbejdssprog og påpeger herunder deres indbyrdes sammenhænge og delvist modsætningsfyldte karakter. Tillige illustreres hvordan en række forskellige faglige discipliner har bidraget til organisations- og ledelsesforståelsen.
Dermed illustrerer kurset nogle af de væsentlige forståelsesrammer vedrørende virksomheder og andre organisationers opbygning og ledelsesopgaver, der igennem de sidste 100 - 150 år er vokset frem. Indsigt heri er nødvendig for at forstå de referencerammer, der trækkes på i dagens aktuelle ledelsesmæssige diskurser.
Disse spænder fra Tayloristiske opfattelser af ledelsens rolle som fastlæggende formel struktur og detaljerede arbejdsforskrifter til moderne anskuelser af de organiserende processer mellem de involverede aktører, deres sensemaking og indbyrdes relatering samt forståelsen af ledelsens rolle og kommunikationsindsats i dette perspektiv.
Den studerende vil efter kurset kunne analysere konkrete eksempler på ledelseskommunikation og klarlægge de anvendte nøglebegrebers teoretiske baggrund og forståelsesrammer med henblik på at give velbegrundede, kritiske vurderinger af fortolkningsmuligheder og handlingskonsekvenser.

For mere information se studieordningen: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/medarbejderkommunikation_bat_2008_2011.pdf/

Bakka & Fivelsdal: "organisationsteori - kultur, struktur og processer", Handelhøjskolens Forlag (eller tilsvarende grundbog)

Shafritz m.fl (ed.): "Classics of Organization Theory", Forlag: Thomson
Herudover vil et kompendium vil foreligge forud for semesterstart.
Undervisningen vil blive organiseret som et intensivt ét semestersforløb med oplæg fra studerende og omfattende læsning til hver gang.
Studerende, der søger hele studiemønstret i "Medarbejderkommunikation", har fortrinsret. Se studieordningen: http:/​/​inss.ku.dk/​uddannelser/​studieordninger/​medarbejderkommunikationbatv2008.pdf/​
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 210