HDAA10091U Identitet og konversationsanalyse

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Identity and Conversation Analysis

Kursusindhold

I kurset ’Identitet og konversationsanalyse’ vil vi beskæftige os med, hvordan konversationsanalysen kan bruges til at studere identitet i interaktion. Kurset giver både en introduktion til de grundlæggende konversationsanalytiske begreber samt et indblik i, hvordan konversationsanalysen kan bruges til at studere identitet i forskellige sammenhænge, som f.eks. klasseværelsesinteraktion, læge-patientsamtaler, møder i organisationer og nyhedsinterviews. Faget vil særligt fokusere på den nye drejning i konversationsanalysen hen imod multimodalitet. Det vil sige det faktum, at samtaledeltagere konstruerer mening og identitet gennem alle mulige former for handlinger - ikke kun sproglige handlinger. Vi vil sammen kigge på videomateriale, og du vil få nye redskaber til at kunne analysere og forstå identitet. Bogen ’Samtaleanalyse” af Mie Femø Nielsen og Søren Beck Nielsen vil udgøre vores grundbog. Et kompendium vil desuden ligge klart i kompendiesalget.    

For mere information se studieordningen: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/innovation_interaktion_bat_2008_2011.pdf/
Kurset er baseret på aktiv studentermedvirken i form af oplæg og casearbejde undervejs.
Del af studiemønstret Innovation og interaktion
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 160
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
A: Fri mundtlig prøve med materiale.
B: Fri skriftlig hjemmeopgave.