HDAA03656U Andetsprogspædagogik

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Teaching Second Language

Målbeskrivelser

Modulet giver en indføring i andetsprogspædagogik og undervisningsmetoder med henblik på de forhold, der gør sig gældende i forbindelse med undervisning i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge, herunder undervisning i grundlæggende skriftkyndighed.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende gennem bl.a. gruppearbejde.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 210
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning