HDAA03655U  Steder og mennesker i sproget

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Steder og mennesker i sproget

Uddannelse
Dansk KA
Kursusindhold

Kurset har til mål at give den studerende en introduktion til stednavne og personnavne med særlig vægt på nutidig navngivning i den moderne kultur. Der introduceres en historisk forståelsesramme for sprogets navngivende rolle og navnenes semantiske indhold fra de første kendte navne og frem til i dag. Men vi stiller også sprogfilosofiske spørgsmål som: hvorfor navngiver vi, hvad betyder navnene på det semantiske plan og som sproghandling, lige såvel som vi afgrænser sprogstørrelsen i forhold til andre grammatiske kategorier. Også menneskets rolle som sprog(for)tolker behandles.

Målbeskrivelser

Kurset henvender sig i høj grad til studerende, der beskæftiger sig med sprogvidenskab, men kan også følges af studerende, der beskæftiger sig med (især moderne) kultur og historie. Vi berører kategorierne fornavne, mellemnavne, efternavne, urbane navne, bynavne, bebyggelsesnavne og naturnavne. Vi snakker om metoder og teorier, bl.a. socioonomastik og stedsteori. Kurset giver den studerende viden om sprogets navngivende rolle og betydning og forudsætter ingen særlige videregående forkundskaber.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Fri skriftlig hjemmeopgave eller mundtlig eksamen
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • I alt
  • 42