HDAA03654U Populærfiktioner - Historien, heltene og medierne

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Populærfiktioner - Historien, heltene og medierne

Kursusindhold

Hvad er en helt? Hvordan har helten udviklet sig i den moderne mediehistorie?

Helten er en grundbestanddel i populærfiktionernes universer. Helten har dybe kulturhistoriske rødder, men først fra midten af 19. århundrede formes helten i massekulturens medier. Til at begynde med i trykte medier og siden også i audiovisuelle og digitale medier. Omkring helten optræder en række andre figurer: skurken, antihelten …

Det er formålet med kurset at undersøge helten i de seneste godt 150 års mediehistorie. Med afsæt i en strukturel og kulturhistorisk forståelse af helten analyserer vi, hvordan helten har udviklet sig i takt med  ændringer i kulturen og medierne. Den samme helt kan som et udtryk i bevægelse tilpasses forskellige genrer, medier og publikum over et langt historisk stræk: Den første Sherlock Holmes-roman er fra 1887, superhelte som Batman og Superman er fra slutningen af 1930’erne, og det er 60 år, siden den første James Bond-bog blev udsendt. Kurset beskæftiger sig med disse ’gamle’ helte, men også med nyere og aktuelle helte fra populærfiktionernes verdenen.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 210
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
A: Fri skriftlige hjemmeopgave
B: Fri mundtlig eksamen med materiale