HDAA03649U Den moderne apokalypse - Undergangsvisioner

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Den moderne apokalypse - Undergangsvisioner

Kursusindhold
Forestillingen om, at kulturen på apokalyptisk vis vil gå til grunde og afløses af noget nyt, er et af de vigtigste motiver i moderne litteratur og kunst. Fra forrige århundredeskiftes nietzscheanske håb om et dionysisk gennembrud i kulturen over mellemkrigstidens undergangsvisioner i forbindelse med Første Verdenskrig og den kolde krigs apokalyptiske angst for atombomben til nutidens kritik af globalisering og virtualitet findes en kulturkritisk linje i litteraturen, hvor forskelligartede forhold kritiseres, men hvor man er fælles om en sekulariseret udgave af den (oprindelig religiøse) apokalyptiske forestillingsform. Undervejs i dette forløb skal vi gennem læsninger af en række litterære tekster fra den tidlige modernisme til i dag undersøge, hvordan forskellige forfattere beskriver den moderne apokalypse, og diskutere de mange både tematiske og æstetikteoretiske spørgsmål, det rejser. Kan man således tale om en særlig apokalyptisk æstetik? Hvad karakteriserer den apokalyptiske stemning? Og hvad er forholdet mellem æstetik og politik i undergangens litteratur?
Vi læser dansk litteratur af blandt andre Sophus Claussen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Tom Kristensen og Emil Bønnelycke, hereticanerne, Ivan Malinowski, Inger Christensen og Michael Strunge og laver tillige udblik til den europæiske kontekst med navne som Oswald Spengler og Ernst Jünger. Der vil også gennem hele kurset blive foretaget tværæstetiske perspektiveringer til det tyvende århundredes billedkunst, ligesom det ville være oplagt at undersøge det apokalyptiske motiv i filmkunst (fx hos Lars von Trier).
Et kompendium vil foreligge ved semesterstart.
Arbejdsformen vil være en vekslen mellem forelæsning, korte oplæg af studerende og diskussion på holdet.
Vil man forberede sig på forhånd, kan det gøres ved at anskaffe og læse Herman Bangs roman De uden Fædreland (1906) (findes i bind 5 af de nyligt udgivne Romaner og noveller, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab).
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 210
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave