HDAA03648U Den satiriske Ludvig Holberg

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Den satiriske Ludvig Holberg

Kursusindhold

Med satirisk digtning er det forfatterens hensigt at skyde noget eller nogle ned – med litterære midler; ofte overtager satirikeren genrer eller udvikler selv særlige stiltræk, han så benytter  som værktøjer i den ædle sags tjeneste. I Holbergs tilfælde gælder det især komedierne (som vi lægger ud med, da de åbenlyst handler om  sammenstød af normer eller værdier, der vurderes klart negativt eller positivt), det parodiske heltedigt Peder Paars, skæmtedigtene (i oprindelig forstand: satirer), samt specifikke stykker af essayistikken (Moralske Tanker og epistlerne) samt den utopisk-dystopiske roman om Niels Klims underjordiske rejse. På kurset vil der blive fokuseret på disse tekster med det formål at bestemme Holbergs satiriske ærinde(r) og teknikker.

Forslag til forberedende læsning: Holberg: Seks komedier, udg. af Jens Kr. Andersen, DSL,2004
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 210
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Fri skriftlig hjemmeopgave