HDAA03647U De nordiske sprogsamfund

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

The Nordic Languages

Kursusindhold

Formålet med dette kursus er at give et overblik over sprogsituationen i de nordiske lande. Med de nordiske lande mener vi de fem selvstændige stater Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige – inklusive Færøerne og Grønland med selvstyre inden for den danske stat, og Åland med selvstyre inden for den finske stat. Dette geografiske område omtales også gerne som Norden, og de omtalte stater og selvstyreområder indgår i forskellige former for samarbejde under Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

 Den aktuelle sprogsituation skal ses dels i forlængelse af århundreder med skiftende dominansforhold (politisk, økonomisk, kulturelt) internt i Norden, hvor Danmark har domineret i vest (Grønland, Island, Færøerne og Norge) og Sverige i øst (Finland og Åland), dels i forlængelse af århundreder med skiftende indflydelse ude fra den store verden. I de senere årtier har globaliseringen ført til en stærk tilstedeværelse af engelsk og amerikansk sprog og kultur i hele Norden, ligesom hele området har fået en stærk tilvækst af nye indvandrersprog fra hele verden.

Således fremstår Norden både historisk og aktuelt som et konglomerat af mange forskellige sproglige kontaktsituationer, med rige muligheder for at studere samspillet mellem sprogforandring og sprogideologi, mellem brug af sprog og holdninger til sprog.

 

Målbeskrivelser
Kursets formål er som sagt at give et overblik, men tanken er også at kurset derved vil give bred og solid baggrund for at gå videre med mere afgrænsede problemstillinger som man måtte være specielt interesseret i. Eksempelvis: det danske sprogs status i Grønland, holdninger til færødansk, den norske dialekt-ideologi, det samiske sprogs fremtid, sprogholdninger på Bornholm, sprogholdninger over Øresund, multietnolekter i Norden, engelsk i Norden, nordisk sprogpurisme, sprog i medierne, nabosprogsforståelsen i Skandinavien, finlandssvensk sprogpolitik, osv. osv.

Kurset må gerne resultere i en bred vifte af skriftlige hjemmeopgaver med lignende titler.

Et tekstkompendium vil foreligge ved semesterstart.

En veltilberedt og nemt tilgængelig forsmag kan man få ved at læse bogen ”Nordens sprog – med rødder og fødder” som kan nedlastes gratis på adressen http:/​/​www.norden.org/​da/​publikationer/​publikationer/​2004-010

Den solide grundbog i emnet er Lars S. Vikør: The Nordic Languages. 3.udg. Novus Forlag, Oslo, 2001.

Se studieordning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 210
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave