HDAA03646U Tradition og avantgarde: Per Højholt og Inger Christensen

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Tradition and Avantgarde: Per Højholt and Inger Christensen

Kursusindhold

Kurset skal stille skarpt på to af de absolutte sværvægtere i moderne dansk litteratur, Per Højholt (f. 1928) og Inger Christensen (f. 1935). Vi skal, sammen, undre og reflektere os igennem de vigtigste dele af deres produktion, for Højholts vedkommende fra debuten i 1949 med digtsamlingen Hesten og solen til romanen Auricula (2001) og den posthumt udgivne Hans Henrik Mattesen. En biografi (2007). Hos Inger Christensen begynder vi med hendes to tidligste digtsamlinger 1962-63 og slutter med den nu klassiske sonetkrans Sommerfugledalen (1991) og hendes tilbageskuende essaysamling Hemmelighedstilstanden (2000).

Ved afslutningen af Højholt-forløbet belyses hans indvirkning på yngre poeter og prosaister frem til i dag, og ligeledes vil vi oven på gennemgangen af Inger Christensens forfatterskab og poetik følge hendes spor hos bl.a. Pia Tafdrup, Pia Juul og Ursula Andkjær Olsen.

Stoffet er stort og kræver en tydelig afgrænsning af synsvinklen. Hvad vi derfor vil fokusere på, er vekselforholdet mellem kritisk brud og arvende kontinuitet, eller spændingen mellem avantgarde og tradition. Til belysning heraf bruges dels avantgarde- og modernismeteorier (danske såvel som internationale), dels ældre og samtidige danske og udenlandske forfatterskaber inden for såvel prosa som poesi.

Der vil inden kursusstart foreligge et kompendium med udvalgt baggrunds- og sekundærlitteratur. Desuden vil der i Absalon blive lagt et par artikler til forhåndsorientering i løbet af sommerferien.

Pensum: Der opgives 800 sider primær og 400 sider sekundær litteratur. Lyrikopgivelser udregnes efter særlig brøk.

Forelæsninger, oplæg om enkelte værker og tekster samt fælles diskussioner under det overordnede tema.
Til den første kursusgang kan som appetitvækkere læses Per Højholts langdigt Turbo (1968, 2. udg. 2002) og hans roman 6512 (1969).
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 210
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Fri mundtlig sagsfremstilling med synopsis.