HDAA03645U Krop, køn og performance

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Body, sex and performance

Kursusindhold
Formålet med kurset er at skærpe den studerendes bevidsthed omkring centrale æstetiske strategier, som anvendes i nyere litteratur, kunst og body art. På baggrund af en række tværæstetiske analyser af henholdsvis dansk prosa fra slutningen af 1960erne og frem og dansk og amerikansk kunst/body art fra samme periode vil kurset afdække forskellige måder, hvorpå kunst og litteratur kan undersøge størrelser som identitet, køn og virkelighedsrepræsentation. Den studerendes litteraturanalytiske kompetencer samt evnen til tværæstetisk perspektivering skal styrkes, og i sidste ende skal den studerende blive bedre rustet til at forholde sig kritisk overfor de mere sejlivede litteraturhistoriske faseinddelinger og modstillinger, som har været dominerende i perioden – især modstillingen af realisme og modernisme.
Målbeskrivelser

Ved at præsentere en række tværæstetiske fortolkninger af litteratur, kunst og body art fra de senere årtier skal kurset bidrage til en mere nuanceret forståelse af nogle æstetiske strømninger i dansk litteratur fra slutningen af 1960ernes og frem. Der tænkes her på en nærværsæstetisk strategi, hvor kunstneren inddrager krop, køn og biografiske stumper i sit værk på en tvetydig eller overdreven måde. Og en fraværsæstetisk strategi, hvor kunstneren snarere lader det menneskelige aftryk ”falde ud” af værket, så kun materialet eller formsproget står tilbage. Kursets tese er, at begge strategier er udtryk for en art repræsentationskritik. På kurset skal vi skal undersøge, dels hvordan denne kritik kommer til udtryk i værket, dels hvilke forestillinger angående køn, identitet og virkelighed værket hermed sætter fokus på.

              Kurset tager udgangspunkt i en række poststrukturalistiske teoretikere, som er inspireret af den amerikanske filosof Judith Butler: Sidonie Smith, Amelia Jones, Mieke Bal og Rune Gade. Inden for hver deres fagretning har disse teoretikere på overbevisende måde vist, at Judith Butlers teori er særdeles anvendelig, når det gælder om at forstå ”virkelighedens genkomst” inden for kunst og litteratur de sidste årtier. På kurset skal vi lade os inspirere af deres måde at arbejde med Butlers teorier på. Når kunstneren sætter sin krop, sit kønnet eller stumper af sin biografi frem i værket, eller gør det modsatte - lader det falde ud – bliver grænserne mellem værk og virkelighed flydende. Butlers teori kan bruges til at forstå, hvad de mere porøse grænser kan betyde.

              Kurset tager udgangspunkt i centrale danske prosaværker af Kirsten Thorup, Per Højholt, Dan Turèll, Suzanne Brøgger, Merete Pryds Helle, Kirsten Hammann, Claus Beck-Nielsen, Pablo Llambías, Lone Hørslev, Helle Helle og Josefine Klougart, samt værker af body art- og performancekunstnere som Yayoi Kusama, Hannah Wilke, Ana Mendieta, Sophie Calle, Hayley Newman, Louise Bourgois, Andy Warhol og Peter Land.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 210
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Fri skriftlig hjemmeopgave