HDAA03644U Kommunikationsforskningens metoder

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Methods in communication sciences

Kursusindhold

Kurset beskæftiger sig med kommunikationsforskningens problemstillinger, metoder, teorier, resultater og formidling. Emnemæssigt vil kurset bygge videre på andre kurser, der har haft fokus på felter som strategisk kommunikation, procesledelse, professionel interaktion, interkulturel kommunikation, mm. Kurset er målrettet specialestuderende og forskeraspiranter, der vil lave et fælles forskningsprojekt med afsæt i den undersøgelse, som kurserne International Business Communication og Professionel interaktion lavede foråret 2013 med indsamling af data i Mærsk Line (IBC13 og PI13).

 • Dykke længere ned i data fra IBC13 og skabe nye resultater, fx ud fra nye temaer, eller ud fra videreudvikling og fordybelse i de eksisterende temaer/foci, såsom:
 • Studere subkulturelle strategier til at vise og skabe forståelse og organisatorisk mening.
 • Undersøge repairstrategier i henholdsvis FTF-, VC- og tlf.-møder.
 • Undersøge kropslige og materielle markører i VC-møder med henblik på at udvikle et hjælpetegnsystem i form af fysiske tools.
 • Udvide undersøgelsen metode- eller datamæssigt, fx i form af en survey.
 • Omsætte resultater af IBC13-undersøgelsen til internationale tidsskriftartikler, fx fra de eksisterende foci, der diskuteres op imod den eksisterende forskning på området.
 • Udvikle en interaktionsformatskonfigurator og udarbejde en mindre, international håndbog.
 • Subkulturelt anerkendte strategier til at vise mishag og frustration på VC-møder
 • Udvikle træningsprogrammer i interkulturel kommunikation baseret på resultater af IBC13.
 • Udvikle modeller for VC-medieret teambuilding.
 • Skrive dansk lærebog om at agere interaktionelt intelligent i internationale virksomheder.
 • Udvikle et spil baseret på bl.a. resultater af IBC13.
 • Samarbejde med VC-teknologiudbyder om videreudvikling af hardware og/eller software
På seminardagene vil være oplæg og drøftelser om projektdesign, metode, teori osv. Der vil være ugentlige deadlines om individuelt og fælles udviklingsarbejde. Kurset er designet, så man både kan følge kurset, deltage i arbejdet med den fælles case og gennem forløbet skrive speciale med aflevering før jul. Man kan lægge sit praktiske produkt og sit speciale inden for teori- og metodeudvikling såvel som inden for formidling og forskningsbaseret forretningsudvikling.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 63
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • I alt
 • 210
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamen udgøres af en fri skriftlig hjemmeopgave på 15-18 normalsider. Hjemmeopgaven skal bestå af en teoretisk og metodisk refleksion over et praktisk produkt, som den studerende har arbejdet med på kurset som en del af kursets fælles case. Det praktiske produkt kan være en undersøgelse, tidsskriftartikel, forretningsmodel, interaktionskonfigurator el. lign. Det praktiske produkt er en del af hjemmeopgaven, og omfanget udgør ca. 10 normalsider. Hjemmeopgavens anden del, den teoretiske og metodiske refleksion, skal have et omfang på ca. 5-8 normalsider. Prøven er med ekstern censur med karakter efter 7-trinsskalaen.
Bedømmelsesform
7-trins skala