HDAA03642U  Kulturjournalistik A

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Cultural Journalism A

Uddannelse
Dansk (Kulturformidling)
Kursusindhold

Kulturjournalistik A er et praktisk orienteret studium i kulturformidlingens former. På kurset arbejder den studerende med at udvikle sin formidlingsfærdighed gennem en række skriveøvelser. Den studerende skal stifte praktisk og teoretisk bekendtskab med alle skriftlige kulturformidlende genrer, fra reportagen til anmeldelsen, fra pressemeddelelsen til bagsideteksten, fra udstillingsfolderen til billedteksten, fra mødereferatet til kulturrapporten. Samtidig studeres genrerne i deres historiske, institutionelle og teoretiske sammenhæng. Arbejdet tager sigte på at udvikle både sprogsikkerheden og kreativiteten hos den enkelte. Der lægges stor vægt på optræning af et realistisk forhold til tidsfrister og pladsgrænser.

Undervisnings- og arbejdsformen vil som udgangspunkt være holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende; men da Kulturformidling trækker på mange forskellige kilder og metoder for at belyse praksis og udøve praksisrefleksion, vil der efter behov blive anvendt andre undervisnings- og arbejdsformer. Den studerende udarbejder reportager, portrætter, anmeldelser og andre artikeltyper på almindelige pressevilkår. Den studerende skal være indstillet på en høj grad af tilstedeværelse ved de skrivepraktiske øvelser. Der indgår individuel vejledning hele vejen gennem kursusforløbet.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • I alt
  • 210