HDAA03641U Kulturlivets institutioner A

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

The Practise of Cultural Institutions A

Uddannelse
Dansk (Kulturformidling)
Kursusindhold

Kulturlivets institutioner er et teoretisk-historisk funderet, men praktisk orienteret studium i de kulturelle institutioners historie og samfundsmæssige funktioner. Kulturformidlingens institutioner, organisationer og brancher inddrages, fra teatre, museer og biblioteker til forlag, presse, radio/tv og anden medieindustri. Den aktuelle kultursituation studeres i sammenhæng dels med institutionernes historie, især siden midten af 1800-tallet, dels med kulturpolitisk teori og med litteratur-, kunst- og mediesociologisk forskning.

Undervisnings- og arbejdsformen vil som udgangspunkt være holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende; men da Kulturformidling trækker på mange forskellige kilder og metoder for at belyse praksis og udøve praksisrefleksion, vil der efter behov blive anvendt andre undervisnings- og arbejdsformer. Der aflægges studiebesøg i blad- og forlagshuse, på museer og biblioteker, inden for film og tv-produktion, kulturpolitisk administration m.m. Den studerende skal være parat til at afsætte tid til disse studiebesøg, som ikke i alle tilfælde vil kunne placeres inden for den skemalagte undervisning. Kurset fordrer aktiv deltagelse af den studerende med oplæg til eller opfølgning af studiebesøgene.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 210
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet