HDAA03621U Kulturforståelse og interkulturel kommunikation

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Elective Topic

Se studieordningen
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 126
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordningen