HDAA0361RU Kassetænkning - Genrer, formler og formater i film og tv

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Selective subject

Kursusindhold

En genre, afledt af genus i betydningen slægt eller art, kan betragtes som en familie eller et stamtræ, hvor hvert et værk indenfor genren er en gren på det evigt knopskydende træ.  Film- og tv-genrer kan dog også opfattes som kasser. Kategorier som bruges af producenter i forbindelse med strømliningen af produktionen og styringen af vores forbrug, men også kategorier som bruges af kritikerne og teoretikerne (mhp. at kategorisere og forstå film) og almindelige film- og tv-seere.

Titlen ”Kassetænkning” er således bevidst tvetydig, men selve genrebegrebet er desværre ikke blot tvetydigt. Spørgsmålet om genrer er et af de største problem- og dikussionsfelter i film- og tv-forskningen, og hvad der konstituerer ’en genre’, ’en genrehybrid’, ’et format’ eller en ’autonom film’ er til evig debat.

I dette kursus vil vi arbejde med genrebegrebet i en film- og tv-sammenhæng, herunder også forskellige formater og fortælleformler.

Vi vil også, mere specifikt og konkret, beskæftige os med et udvalg af de mest interessante og debatvækkende film- og tv-genrer: fra horror- og komediefilm til musicals og film noir, sitcoms, dramaserier og dramedier. Også den danske realismetradition vil være genstand for opmærksomhed og behandling..

Er film noir’en en genre? Hvornår og hvorfor opstod genresystemet? Hvilke genrer er særligt kendetegnende for film- og tv-medierne, og hvor går grænsen for en genre? Hvad er ’kropsgenrer’, og er ’realisme’ en genre, en modus eller noget helt tredje?        Er genrehybriditet en ny opfindelse, og hvorfor har vi bl.a. i Danmark tradition for at opfatte genrefilm som noget underlødigt, kulørt eller ufint?

-          Jakob Isak Nielsen et al. (red.) (2011): Fjernsyn for viderekomne– De nye amerikanske tv-serier. Aarhus: Turbine.

-          Rick Altman (1999/2002): Film/Genre. London: BFI Publishing.

-          Kompendium: Kassetænkning – Genrer, formler og fo­­rmater i film og tv.

Disse og lignende spørgsmål adresseres i dette kursus, hvor vi primært vil veksle imellem forelæsning, gruppearbejde, studenteroplæg og visninger af relevante film- og tv-produktioner.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 126
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Fri skriftlig hjemmeopgave