HDAA0361PU AFLYST: Læseforskning: Afkodning, stavning og læseforståelse hos børn, unge og voksne

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Elective subject

Kursusindhold

Kurset giver overblik over hvad forskningen kan fortælle

- om udviklingen af læse- og stavefærdigheder

- om hvorfor nogle mennesker har særlige vanskeligheder med skriftsproget

- om hvilke undervisningsformer der virker bedst.

Målbeskrivelser
Målet er at deltagerne
- får indsigt i skriftsprogets særlige krav
- får viden om typiske læse- og stavefærdigheder på forskellige uddannelsesniveauer
- får grundlag for at selv at formidle viden om læsning, fx til studerende på læreruddannelsen
- bliver i stand til på egen hånd at orientere sig i forskningslitteraturen

Litteratur: Carsten Elbro: Læsning og læseundervisning (2. udgave, Gyldendal, 2006) suppleret med forskningsartikler (ofte på engelsk).

Undervisningen er aflyst, men underviseren tilbyder vejledning for interesserede: 5 timers vejledning pr. studerende til fri skriftlig hjemmeopgave.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 126
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Info følger