HDAA0361KU Fusionslitteratur - fiktion og fakta i samtidslitteraturen

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Elective subject

Kursusindhold

I de senere år har litteraturen, litteraturteorien og –kritikken i Norden været stærkt optaget af blandingen af fiktion og ikke-fiktion. Denne strømning, som måske er den mest markante i samtidslitteraturen overhovedet, vidner om en igangværende etablering af et generisk område eller narrativt domæne hinsides de traditionelt adskilte domæner, fiktion og ikke-fiktion. På kurset skal vi undersøge dette område. Vi skal læse en række kerneeksempler på den litterære blandingstendens, skabe overblik over og distingvere mellem de mange fremkomne betegnelser for blandingsfænomenerne (autofiktion, autonarration, dobbeltkontrakt m.v.). Sideløbende skal vi gå i dialog med centrale teoretiske positioner – både den i narratologien dominerende separatistiske, ifølge hvilken fortællinger nødvendigvis må være enten fiktive eller ikke-fiktive; og nyere teorier, der udfordrer denne tilgang og nærmere repræsenterer en både-og-opfattelse.

Vi læser udvalgte værker af bl.a. Karl Ove Knausgård, Thomas Espedal, Beate Grimsrud, (Claus Beck-)Nielsen, Christel Wiinblad, Peer Hultberg, Carina Rydberg og Lars Norén, suppleret af et eller to filmiske indslag. Dertil inddrages teoretiske tekster og uddrag af bl.a. Dorrit Cohn, Philippe Lejeune, Gérard Genette, Arnaud Schmitt, Poul Behrendt, Arne Melberg, Henrik Skov Nielsen og Hans Hauge.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 126
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet