HDAA0361AU  Dansk fonetik og udtalelære for udenlandske studerende

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Danish phonology and pronunciation

Uddannelse
Dansk for udlændinge
Se studieordning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 126
  • I alt
  • 420