HDAA03610U Sprogtilegnelse

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Second Language Learning Theories

Uddannelse
Dansk (Dansk som andet- og fremmedsprog)
Se studieordningen
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 126
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordningen