HDAÅ01301U ÅU DAN Sprog 4 - Norsk, svensk og sprog i tid (forår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Language 4 - Norwegian, Swedish and Language in Time

Kursusindhold

Dansk sprog i tid
OBS! Sprog i tid undervises i dagstimerne via tompladsordningen. Se tidspunkter og hold her.

Eksaminanden kan

 • Redegøre for dansk sprogs status i forskellige perioder fra middelalderen til nutiden og for teorier om sprogforandring

 

 • Identificere og analysere variation over tid i indhold og udtryk i danske sprogprøver fra renæssancen til nutiden.

 

Norsk og svensk

Eksaminanden kan

 • Forstå talt norsk og svensk

 

 • Forstå skrevet norsk (både bokmål og nynorsk) og svensk

 

 • Redegøre for forskelle mellem de skandinaviske sprogsamfund i henseende til normopfattelse og variation

 

 • Redegøre for hovedtrækkene af de skandinaviske sprogs historie, hvordan de adskiller sig fra hinanden, og hvordan de har påvirket hinanden gennem historien

 

 • Demonstrere kendskab til de skandinaviske litteraturers historie
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 24
 • I alt
 • 24
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 6-8 normalsider, og der gives 5 dage til besvarelsen
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern (bedømmes af eksaminator)