HDAÅ01291U ÅU DAN Videnskabsteori (forår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Scientific Theory and Method

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

  • Viden om og forståelse af humanistisk videnskab, herunder især humanistisk videnskabsteori og dens manifestation inden for fagets discipliner: Sprog, litteratur og medier
  • Færdigheder i videnskabsteoretisk at begrunde valget mellem forskellige metoder til løsning af et danskfagligt problem.
  • Kompetencer i selvstændig refleksion over humanistisk videnskab, som den udfolder sig i danskfaget.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • I alt
  • 24
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min. inkl. votering. Der gives 60 min. forberedelsestid med opsyn.
Eksamensspørgsmålet fordeler sig på teoritekster, eksempelartikler og øvelsestekster, men desuden gives en ulæst analyse (inden for litteratur, sprog eller medier), som skal kommenteres og perspektiveres.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Der gives 60 min. forberedelsestid, hvortil hjælpemidler i form af opgiven litteratur og noter må medbringes

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur