HDAÅ01281U ÅU DAN Valgfag - Intertekstuelle dialoger (forår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Selective Subject

Kursusindhold
Kurset handler om hvordan tekster ”taler med” hinanden – og hvad de har at sige i den dialog. En tekst kan spille direkte på en bestemt anden tekst, en forfatter kan føre en dialog med en forgænger, en tekst kan forholde sig til mønstre i genre, periode m.m. – mulighederne er talrige. I nogle tilfælde vælger teksten selv sin samtalepartner, i andre konstruerer vi dialogen. Kursets formål er at kombinere kompetencer man som studerende har opnået i Litteraturanalyse og Litteraturhistorie - og som man her kan videreudvikle. Det skal ske gennem en række krydslæsninger der kan afdække litterære intertekstuelle relationer – i et vist omfang også relationer på tværs af kunstarter. Kurset skulle gerne give litteraturhistorisk overblik på tværs af de vante perioder. Og det kan afklare og måske udfordre såvel litteratursyn som læsemåder. Teksterne (som kan suppleres af eksempler fra musik, billedkunst, film) hentes især fra dansk og nordisk litteratur, både ældre og ny, men også verdenslitterære tekster af de helt store navne vil indgå. Værktøjer vil vi finde både i teoribegreber om intertekstualitet o.l. og i teorier der er relevante for den enkelte case. Der vil oplagt være plads for deltagernes forslag om delemner – og der er masser af muligheder for opgaveskrivning, både rent litterære og dialoger på tværs af litteratur, film, billedkunst osv.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 48
  • I alt
  • 48
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 15-18 normalsider
Fri skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse bestående af forberedelse til og aktiv deltagelse i min. 80% af undervisningen.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Bunden hjemmeopgave: 15-18 normalsider, og der gives 10 dage til besvarelsen. Studierapport: 4-6 normalsider
Kriterier for bedømmelse
Aktiv undervisningsdeltagelse og studierapport godkendes af underviseren