HDAÅ01241U  ÅU DAN Medieanalyse 2 - Medieteori og kontekst (forår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Media Analysis 2 – Media Theory and Context

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

  • Viden om og forståelse af medieprodukters internationale, historiske, kulturelle og medieteoretiske kontekst.
  • Færdigheder i at analysere medieprodukter i disse kontekster
  • Kompetencer i at forholde sig metodisk reflekteret til sin egen analytiske praksis

Kurset kan tages samtidig med Sprog 2 - Grammatik og tekstlingvistik

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, Omfang:8-10 normalsider, og der gives 5dage til besvarelsen.
Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse bestående af forberedelse til og aktiv deltagelse i min. 80 % af undervisningen.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen
Bunden skriftlig hjemmeopgave, 12-15normalsider, og der gives 7dage til besvarelsen
Kriterier for bedømmelse
Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • I alt
  • 24