HDAÅ01231U ÅU DAN Sprog 2 - Grammatik og tekstlingvistik (forår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Language 2 - Grammar and Text Linguistics

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

  • Viden om og forståelse af dansk morfologi og syntaks samt tekstlingvistisk teori. Færdigheder i grammatisk og tekstlingvistisk analyse.
  • Kompetencer i at forholde sig kritisk, præcist og fagligt reflekteret til teksters udformning fra de mindste til de største betydningsbærende dele og til sammenhængen mellem disse.
  • Kompetencer i at forholde sig kritisk, præcist og fagligt reflekteret til teksters udformning fra de mindste til de største betydningsbærende dele og til sammenhængen mellem disse

Kurset kan tages samtidig med Medieanalyse 2 - Medieteori og kontekst

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • I alt
  • 24
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur