HDAÅ01221U ÅU DAN Litteraturanalyse

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

ÅU Dansk - Litteraturanalyse

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

* litterære teksters opbygning, æstetiske virkemidler og funktion

 • litteraturanalysens seks hoveddimensioner (udsigelse, narrativitet, komposition, billedsprog, rytme og tematik)

• litteraturens hovedgenrer og disses undergenrer

• tekstanalytisk metode og teori

Færdigheder i

• beskrivelse og analyse af litterære tekster

• formidling af egne analytiske iagttagelser

• tilegnelse af og refleksion over andres analytiske bidrag.

Kompetencer i

* litterær tekstanalyse og hertil knyttet faglig refleksion.

 

Holdundervisning med øvelser, forelæsninger, oplæg og diskussioner i plenum
og i studiegrupper.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 48
  • I alt
  • 48