HBAB01083U BAL, Bosnisk/Kroatisk/Serbisk sprog 3 (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Bosnian/Croatian/Serbian Language Proficiency 3

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk
Kursusindhold

Meddeles senere

Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Bosnisk/Kroatisk/Serbisk sprog 3 (fagelementkode HBAB01081E)

Vil være tilgængelig i Absalon

Se studieordning
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5