HBAB01064U BAL, Bosnisk/Kroatisk/Serbisk sprog 2 (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Bosnian/Croatian/Serbian Language Proficiency 2

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk
Kursusindhold
Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed på bosnisk/kroatisk/serbisk, oversættelse fra dansk til bosnisk/kroatisk/serbisk
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Bosnisk/Kroatisk/Serbisk sprog 2 (fagelementkode HBAB01061E)

Vil være tilgængelig i Absalon

Se studieordning
Holdundervisning med aktiv deltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5