HBAB01043U BAL, Bosnisk/Kroatisk/Serbisk sprog 1

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Bosnian/Croatian/Serbian Language Proficiency 1

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk
Kursusindhold
Bosnisk/Kroatisk/Serbisk grammatik og oversættelse til dansk
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Bosnisk/Kroatisk/Serbisk sprog 1 (fagelementkode HBAB01042E)
Meddeles senere
Bestået propædeutikken
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 327,5
  • Forelæsninger
  • 85
  • I alt
  • 412,5