HBAA01092U BAL, Nationalisme og minoriteter i Sydøsteuropa

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Nationalism and minorities in South East Europe

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010 eller
BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007 eller
KA 2008-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i Balkanistik 2008
Kursusindhold
Introduction to theories of nationalism and to national(ist) politics through a selection of case studies of majority/minority relations in contemporary South East Europe
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Fordybelsesemne Balkanstudier (fagelementkode HBAB01091E)
Fordybelsesemne Grækenlandsstudier (fagelementkode HGRB01091E)
Fordybelsesemne Polsk (fagelementkode HPLB01091E)
Fordybelsesemne Russisk (fagelementkode HRUB01091E)
Valgfrit emne Balkanstudier (fagelementkode HBAB01101E)
Valgfrit emne Grækenlandsstudier (HGRB01101E)
Valgfrit emne Polsk (fagelementkode HPLB01101E)
Valgfrit emne Russisk (fagelementkode HRUB01101E)
BA projekt Balkanstudier (fagelementkode HBAB01111E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Et østeuropæisk lands historie (fagelementkode HØEB10011E)
Et østeuropæisk lands kultur og mentalitet (fagelementkode HØEB10021E)
Valgfrit emne (fagelementkode HØEB10031E)

KA 2008-studieordning (Østeuropastudier):
Særligt studeret emne I (fagelementkode HØEK03211E)
Særligt studeret emne II (fagelementkode HØEK03231E)
Emne B (fagelementkode HØEK03241E)
Hovedemne (fagelementkode HØEK03251E)
Valgfag (fagelementkode HØEK03261E)

KA-2009 studieordning for Tværkulturelle studier:
Regional specialisering (fagelementkode HTÆK03021E)
Regional specialisering med sprog (fagelementkode HTÆK03041E)
Aktuel tematisk problemstilling (fagelementkode HTÆK03051E)

Der er ingen forudsætningskrav til kurset
Kombineret holdundervisning og individuel vejledning med henblik på opgaveskrivning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse