HBAA01051U  BAL, Kultur og samfund i Sydøsteuropa

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Culture and Society in South East Europe

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk eller BA tilvalg 2007-studieordning for tilvalgsstudiet i Østeuropastudier
Kursusindhold
Litteratur og populærkultur i de jugoslaviske områder under og efter kommunismen. Hvilke politiske og samfundsmæssige roller spillede kulturen?
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning: 


BA tilvalg 2007-studieordning:
Seminar med diskussion og aktiv studenterdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 345,5
  • Forelæsninger
  • 67
  • I alt
  • 412,5