HBAA01011U BAL, Balkans Historie og Kultur

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

History and Culture of the Balkans

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk eller BA tilvalg 2007-studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier
Kursusindhold
Hovedlinjerne i Balkans historie fra kristendommens indførelse til vor tid. I Kursets anden halvdel lægges hovedvægten på 20 århundrede og aktuelle problematikker
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Balkans historie, kultur og litteratur (fagelementkode HBAB01011E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Et østeuropæisk lands historie (fagelementkode HØEB10011E)
Meddeles senere
Der er ingen forudsætningskrav til kurset
Kombineret forelæsning og seminarundervisning med diskussion
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 353,5
  • Forelæsninger
  • 59
  • I alt
  • 412,5