HBAÆ01021U BAL, Bosnisk/kroatisk/serbisk propædeutik B (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Bosnian/Croatian/Serbian propaedeutics B

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk
Kursusindhold
Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed på bosnisk/kroatisk/serbisk, basal morfologi, syntaks og ordforråd
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Propædeutik B (fagelementkode HBAB01021E)
Vil være tilgængelig i Absalon
Se studieordning
Holdundervisning med aktiv deltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 300,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5