HBAÆ01001U BAL, Bosnisk/Kroatisk/Serbisk propædeutik A

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Bosnian/Croatian/Serbian propaedeutics A

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk
Kursusindhold
Introduktion til bosnisk/kroatisk/serbisk sprog
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Propædeutik A (fagelementkode HBAB01001E)

 

Ingen formelle krav
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5