HAUB00551U Sprogvanskeligheder

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Language difficulties

Uddannelse
Audiologopædi
Kursusindhold
Se studieordning.
Se studieordning.
Sprogvanskeligheder indeholder undervisning i henholdsvis Afasi og Dysfasi.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 738
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 1032
Point
22,5 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.