HAUB00541U  Stemme, stemmelidelser og stammen

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Voice and fluency disorders

Uddannelse
Audiologopædi
Kursusindhold
Se studieordningen: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/audiologopaedi/audiologopaedi_ba_2012.pdf/

Kurset indeholder tre fagområder:

Stemme og stemmelidelser
Børnestammmen
Voksenstammen
Forelæsninger og holdundervisning med aktiv deltagelse blandt andet i form af
auditiv træning af de studerende. Desuden indgår praktikundervisning.
Til faget stemme og stemmelidelser er der en praktik på 5-15 timer. Praktikken skal gennemføres, som en del af eksamen. Efter praktikken skal den studerende vaære blevet sat bedre i stand til at

• tilrettelægge og gennemføre undersøgelse og undervisning af både børn og
voksne med stemme- og talevanskeligheder
• demonstrere indsigt i den løbende evaluering af klienterne
• redegøre for undervisningsmetoder og -materialer.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 72
 • Praktik
 • 10
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 126
 • I alt
 • 418