HAUB00461U  Sprog og psykologi I

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Language and psychology I

Uddannelse
Audiologopædi
Kursusindhold
Se studieordningen
Holdundervisining med aktiv deltagelse
Undervisningen foregår på Center på Hjerneskade, Amagerfælledvej 56 A, 2300 Kbh S. Auditoriet ligger på 1. sal til venstre.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Fri skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • I alt
  • 210