HAUB00461U Sprog og psykologi I

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Language and psychology I

Uddannelse
Audiologopædi
Kursusindhold
Se studieordningen
Holdundervisining med aktiv deltagelse
Undervisningen foregår på Center på Hjerneskade, Amagerfælledvej 56 A, 2300 Kbh S. Auditoriet ligger på 1. sal til venstre.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 210
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Fri skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala