HAUB00401U Bachelorprojekt og fagets videnskabsteori

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Bachelor project

Uddannelse
Audiologopædi
Kursusindhold
Se studieordning
Individuel vejledning
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet